Mydełko „Nadzieja” – Twoja pomoc dla bezdomnych

Mydełko „Nadzieja” – Twoja pomoc dla bezdomnych

Pomóż mądrze pomagać. Odwiedź nasz sklep i kup mydełko "Nadzieja".

Codzienność w Jadłodajni

Codzienność w Jadłodajni

  Codzienność jadłodajni przebiega pod znakiem zupy, która niestety sama z siebie nie chce...

Budujemy Kapucyński Ośrodek Pomocy

Budujemy Kapucyński Ośrodek Pomocy

Obecnie istniejąca jadłodajnia znajduje się w zabytkowych budynkach kościoła i klasztoru, w...

Duszpasterstwo bezdomnych

Duszpasterstwo bezdomnych

Gdyby sprowadzić posługę wobec osób ubogich i bezdomnych tylko do zapewnienia im codziennego,...

 • Mydełko „Nadzieja” – Twoja pomoc dla bezdomnych

  Mydełko „Nadzieja” – Twoja pomoc dla bezdomnych

 • Codzienność w Jadłodajni

  Codzienność w Jadłodajni

 • Budujemy Kapucyński Ośrodek Pomocy

  Budujemy Kapucyński Ośrodek Pomocy

 • Duszpasterstwo bezdomnych

  Duszpasterstwo bezdomnych

Ilustracja

Kurso-rekolekcje w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości

W dniach 6-9 marca wolontariusze działający w Jadłodajni uczestniczyli w Kurso-rekolekcjach w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób – wolontariuszy Fundacji.

Kurso-rekolekcje to spotkania, w czasie których łączy się element wiedzy (wykłady prowadzone przez terapeutów, lekarzy, profilaktyków, projekcja filmów) z duchowością (codzienna Msza św., okazja do spowiedzi, inne nabożeństwa). Pozwala to na zauważenie sprawy nadużywania alkoholu, jako problemu społecznego; pomaga zaangażować się w apostolstwo trzeźwości, dojrzale podjąć decyzję o własnej abstynencji (znając wartość tego daru).

Podczas kuro-rekolekcji, można poszukiwać odpowiedzi na pytania:

 • - Jak pracować z młodzieżą i nie unikać stawiania wymagań?
 • - Jak rozwijać siebie, aby skutecznie pomagać innym?Dlaczego miłość musi być twarda i jak ją stosować?
 • - Jak radzić sobie z problemem alkoholowym we własnym środowisku?
 • - W jaki sposób nie dać się manipulować alkoholikowi, ale mądrze pomagać?
 • - Jak wyjść z kręgu współuzależnienia i zacząć rozwijać swoje własne życie?
 • - Czy alkoholik w mechanizmach choroby alkoholowej jest w stanie przyjąć właściwie kerygmat wiary?

 

Pomagały w tym bardzo ciekawe wykłady - osób dzielących się swoim życiowym doświadczeniem.

Wolontariusze uczestniczyli w następujących wykładach:

 • - Żyć i przetrwać w rodzinie alkoholowej i z innymi dysfunkcjami. Dorosłe dzieci alkoholików i z rodzin dysfunkcyjnych -  Joanna Graniger
 • - Rodzina z problemem alkoholowym. Współuzależnienie - Jadwiga Kubiak 
 • - Alkoholizm i charakterystyka choroby. Religijne pułapki w myśleniu o uzależnieniach - Ks. Tomasz Sztajerwald 
 • - Przemoc w rodzinie. Sytuacja osoby doznającej przemocy i formy pomagania - Bogumiła Doleszczak 

 

Spotkania w Zakroczymiu mają charakter szkoleniowo-warsztatowy, w czasie których łączy się element profesjonalnej wiedzy z duchowością. Uczestnictwo w kurso-rekolekcjach pozwala zapoznać się z problematyką uzależnień i współuzależnień. Daje lepszą orientację w rodzajach pomocy w problematyce związanej z uzależnieniami oraz sposobach postępowania w kontakcie z osobą uzależnioną czy współuzależnioną.

 

W czasie sesji bracia zwracają uwagę na osobisty rozwój uczestników, jako najskuteczniejszą formę zmagania się z trudnościami innych. Czas spędzony w naszej wspólnocie o różnorodnym przekroju społecznym i wiekowym to doświadczenie mocy wsparcia grupowego i łaski Bożej. W podejściu do człowieka nie można zapomnieć, że ważnym elementem jego konstytucji jest ciało, które czuje, że ma ono swoją duchowość – jest wypełnione duchem.

Kurso-rekolekcje skierowane są do:

 • - osób zainteresowanych problematyką uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz profilaktyki problemowej;
 • - wolontariuszy organizacji pozarządowych zajmujących się działaniami pomocowymi
 • - osób z kręgu współuzależnienia i z rodzin z problemem alkoholowym;
 • - wychowawców młodzieży i nauczycieli;
 • - Bractw Trzeźwości;
 • - świeckich „apostołów trzeźwości” ;
 • - pracowników socjalnych;
 • - osób identyfikujących się z grupami samopomocowymi AA, AL-Anon, DDA itp.;
 • - członków ruchów kościelnych;
 • - organizacji społecznych promujących idee trzeźwości.

 

Prowadzone szkolenia pokazują i wyjaśniają:

 • - że, alkoholizm ostatecznie prowadzi do chorych (zaburzonych) relacji:
 • - że, problemy rodzinne sięgają w kolejne pokolenia rodziny;
 • - że, na skutek alkoholizmu dochodzi do degradacji społecznej i zawodowej osób pijących jak również członków ich rodzin;
 • - że, zaburzone zostają relacje damsko-męskich. Prowadzi to do zaburzenia rozwoju osobistego i w konsekwencji braku satysfakcji z własnego życia;
 • - że, należy przerwać łańcuszek chorych więzi prowadzący do „śmierci” rodziny;
 • - że, trzeba obudzić potrzebę pracy nad sobą na wszystkich płaszczyznach życia;
 • - jak dojrzale podjąć decyzję o własnej abstynencji;
 • - narzędzia w pracy profilaktycznej z młodzieżą;
 • - jak zaangażować się w apostolat trzeźwości, czyli promowanie życia bez wspomagaczy;
 • - jakie zło mogą wyrządzić alkohol i inne uzależnienia;
 • - duszpasterzom - jak sięgać do tematyki uzależnienia alkoholowego i ją poszerzać.

 

Miłość i alkoholizm:

Alkoholizm jest chorobą, którą najlepiej leczy wymagająca twarda miłość. Twarda miłość oznacza, że ja cię kocham, ale nie pozwalam żeby twój nałóg niszczył moje życie. Musisz ponosić konsekwencje swoich czynów i decyzji. Miłość wymagająca działa tak, aby to osoba, która pije ponosiła główny ciężar konsekwencji swojego nałogu.

W kontakcie z chorobą alkoholową mamy dwa wyjścia: pozwolimy chorobie się rozwijać, albo zaczniemy działać. Jeśli jesteś osobą współuzależnioną możesz zmienić sposób zachowania wobec bliskiej osoby i pośrednio wymusić na niej walkę z piciem, tzn. odbierać jej komfort picia. Zacznij stosować miłość, która wymaga.

Jeśli jesteś zmęczony, czujesz się wypalony, zniechęcony, nie masz pomysłu na pracę z uzależnionymi, czujesz, że cała twoja energia idzie na darmo, masz depresję, masz niechęć do pomagania, czujesz się manipulowany, twoja modlitwa jakby była bezskuteczna, zacznij stosować twardą miłość.

Nie walcz z uzależnieniem! Uzależnienie jest chorobą, dlatego nie należy z nią „walczyć”, tylko „leczyć”! Chcemy pomagać alkoholikom, rozwiązywać problemy alkoholowe kochając ich i stawiając im twarde wymagania!

Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości to przede wszystkim spokój, miejsce na osobiste wyciszenie. Przyjazna atmosfera, sprzyjająca refleksji nad własnym życiem. Kaplica do dyspozycji, stała obecność braci kapucynów z możliwością spowiedzi i rozmowy oraz piękny ogród i piękne, nadwiślańskie okoliczności przyrody. Kolejna grupa naszych wolontariuszy podejmie to szkolenie już w Maju.

Więcej informacji na temat Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości, można znaleźć na stronie internetowej:

http://oatzakroczym.pl/